Fiske og fotosafari.

Vi tilbyr fotosafari eller fisketurer, alle med guide. I vårt nærområde har vi flere fuglefjell med mange ulike fuglearter, så som lundefugl, havsule, havørn m.m. Det er også en god del sel og oter i området, og er man heldig, så dukker det opp en hval på våre turer.

Vi holder høyt fokus på miljø og sikkerhet på våre turer. Vi har alt av nødvendig nødutstyr ombord i båten. 
Deltakere har ansvar for å kle seg etter forholdene og tilse at reiseforsikringen sin er i orden.
Det vil bli gitt informasjon om sikkerhet både ved registrering og ombord i båten.                
Vi holder god avstand til land slik at vi ikke forstyrrer dyrelivet på våre fototurer.
Fiskes det mer enn deltakere vil beholde slippes de ut igjen. 
Avfall samles inn av båtfører og sorteres deretter.

Fiske foregår hovedsakelig etter torsk og sei, men kveite står også på fangstmenyen. Vi holder fiskeutstyr og redningsvester.

Booking foregår via resepsjon.